O mnie

Blog o turystyce górskiej, podróżach, poznawaniu

piękna świata, zwłaszcza górskiego, ale nie tylko.

 

Ten blog ma przybliżyć piękno gór i pokazać zalety wędrówek górskich oraz promować piękno krajobrazu. To także coraz bardziej blog podróżniczy z racji poznawania coraz to dalszych krajów, miejsc, nie tylko gór.

 

Mieszkam w Beskidzie Niskim, ale wędruje po każdych górach, gdzie mnie nogi zaprowadzą, gdyż nic nie daje takiej wolności i nie” ładuje tak akumulatorów”. W wędrówkach towarzyszą  mi często podobni do mnie górołazi…To blog autorski inspirowany wrażeniami i przeżyciami z odwiedzanych miejsc, wyraża chęć podzielenia się nimi z każdym miłośnikiem turystyki górskiej…

Zakochany w Tatrach, miłośnik górskich wycieczek, uwielbiam poznawać nowe miejsca i wypoczywać na łonie natury…

Ktoś mnie skazał na wieczną wędrówkę po śladach które sam zostawiłem, góry, góry i ciagle mi nie dość, skazanemu na gór dożywocie…

       Blog jest odzwier­cie­dle­niem moich pasji, fascy­na­cji i zain­te­re­so­wań. Są zara­zem swo­istym archiwum rela­cji i foto­gra­fii z miejsc w które dotar­łem, z odby­tych podróży, wycie­czek i wędrówek. To kom­pi­la­cja prak­tycz­nych infor­ma­cji, fak­tów ale rów­nież emo­cji, subiek­tyw­nych wra­żeń i autorefleksji.

         Jak sama nazwa wska­zuje, tema­tem prze­wod­nim bloga są góry i podróże, ale zain­te­re­so­wani bar­dziej turystycznym aspek­tem podróży rów­nież znajdą coś dla siebie.

Zapraszam na stronę podsumowania mego trzydzieściolecia wędrówek tatrzańskich tutaj.

 

TURYSTYKA – GÓRY – PODRÓŻE

TURYSTYKA – GÓRY – PODRÓŻE – BLOG ISTNIEJE OD II.2012

POSTAW KAWĘ MARKOWI

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Pasma Górskie

Translate »